directe ! a La República. N. 4126. Dissabte, 1 d'abril de 2023 12:26 h


directe!cat

facebook twitter RSS in.directe.catacn

ACTUALITAT fletxa

publicitat

Política doble fletxa

La CUP té la paraula: Cap a la Independència o cap a l’Autonomia

Junts pel Sí fa públic el decret d’organització del govern amb Mas de president, Junqueras de vicepresident econòmic i Romeva i Neus Munté presidint les macro àrees d’Estat del Benestar i Afers Institucionals i Exterior

Comentaris 23  
Molt dolent Fluix Interessant Molt bo Excepcional ( 5 vots )
carregant Carregant

En aquesta nota de premsa emesa per la direcció del Grup Parlamentari de Junts pel Sí afirmen que volen clarificar i explicar de primera mà la proposta que, com a resultat del diàleg en les taules de negociació, han fet arribar a la CUP. La nota també vol clarificar la filtració feta al diari ARA, filtració interessada que no s’ajustava a l’acord. La nota continua i afirma,  “en tot aquest temps, Junts pel Sí no s’ha aturat per arribar a un acord que no deixi vencedors ni vençuts i que doni resposta al mandat democràtic rebut el 27S.” Ara la CUP té la paraula, veurem si l'assamblea del proper diumenge clarifica la posició de la CUP.

 

Comparteix
   


Etiquetes

La proposta de Junts pel Sí es basa en un Govern de transició en el qual el president de la Generalitat manté les seves atribucions pròpies
 
Es nomena un vicepresident, i es creen tres Comissions de Govern: una econòmica (presidida pel vicepresident), una centrada en l’Estat del Benestar i una per a afers institucionals i exteriors. L’objectiu és dotar-se d’un Govern adequat al moment, prou fort per a fer front a les enbestides de l’Estat i, a la vegada, amb l’equilibri necessari per encarar la difícil gestió del dia a dia i el compliment del mandat ciutadà de posar en marxa les iniciatives necessàries per dur a terme el canvi de legalitat que es reclama.
 
Un govern fort i coordinat per fer front a les enbestides de l’Estat Espanyol
 
Junts pel Sí proposa els mecanismes de coordinació de les comissions delegades d’acord amb el president de la Generalitat i el vicepresident del Govern per tal de reforçar aquest caràcter de Govern de transició. I donada l’excepcionalitat del moment, proposant al cap de 10 mesos sotmetre la Presidència a ratificació parlamentària a través d’una qüestió de confiança, amb l’objectiu d’avaluar conjuntament l’evolució dels compromisos acordats.
 
Davant el joc brut de l’Estat Espanyol, fermesa i pas ferm cap a la independència
 
La nota diu que “Junts pel Sí considera que Catalunya està davant d’un Estat institucionalment implacable i que, amb les seves actuacions, perjudica el benestar dels ciutadans de Catalunya amb arguments de caràcter legalista i centralista. Les seves darreres actuacions exemplifiquen per a què i per què Junts pel Sí fa el que fa. En primer lloc, la voluntat és construir una nova legalitat (incloses les estructures necessàries) que permeti, arribat el moment acordat, substituir l’actual marc autonòmic obsolet. En segon lloc, posar en marxa el procés constituent que ha de garantir, un cop més, que sigui la ciutadania qui pilota el procés, doncs mai quedarà complert si no es ratifica, via sufragi popular. I, finalment, tot això sense oblidar les urgències socials. Tres necessitats i àmbits d’actuació indissociables i al mateix nivell.”
 
 
DECRET d’organització del Govern de la Generalitat
 
     /2015, de         , pel qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya la Comissió de Govern d'Economia i Ocupació, la Comissió de Govern d’Afers Exteriors, Institucionals i Transparència, i la Comissió de Govern per a l’Estat del Benestar
 
L’article 31 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern preveu la possibilitat que el Govern pugui crear en el seu si comissions de Govern, de caràcter temporal o permanent, les quals tindran les funcions que específicament els atribueixi o els delegui.
 
La creació d’aquestes comissions té per objecte coordinar l’actuació departaments afectats i reforçar la presa de decisions col·legiada, tot i delegant a aquests òrgans un seguit de competències que són pròpies del Govern.
 
En aquest sentit, raons d’eficiència i de coordinació política i administrativa aconsellen la creació de tres Comissions de Govern, que afecten als àmbits dels afers exteriors, institucionals i de la transparència, de l’economia i l’ocupació i de les polítiques relacionades amb l’Estat del Benestar i que són presidides, respectivament, pel vicepresident del Govern, si ha estat nomenat, i per les persones titulars dels Departaments d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals,  i per la persona titular del Departament de la Presidència. En el cas que no hagi estat nomenat un/a vicepresident/a del Govern, presideix la Comissió de Govern d’Economia i Ocupació la persona titular del Departament d’Economia i Hisenda.
 
D’acord amb el que estableix l’article 26.e) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
 
                         
Article 1
Creació
 
Es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya, amb caràcter permanent, la Comissió de Govern d'Economia i Ocupació, la  Comissió de Govern d’Afers Exteriors, Institucionals i Transparència, i la Comissió de Govern per a l’Estat del Benestar.
 
Article 2
Composició
 
2.1 Formen part de la Comissió de Govern d'Economia i Ocupació el/la vicepresident/a del Govern, si ha estat nomenat/da, que la presideix, i les persones titulars del Departament d’Economia, del Departament d’Empresa i Coneixement, del Departament d’Agricultura, Alimentació, Ramaderia i Pesca, del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Departament de Treball i Afers Socials. En el cas que no hagi estat nomenat un/a vicepresident/a del Govern, presideix la Comissió la persona titular del Departament d’Economia.
 
2.2 Formen part de la Comissió de Govern d’Afers Exteriors, Institucionals i Transparència la persona titular del Departament d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals, que la presideix i les persones titulars del Departament de Governació, del Departament d’Interior i del Departament de Justícia.
 
2.3 Formen part de la Comissió de Govern per a l’Estat del Benestar la persona titular del Departament de la Presidència, que la presideix i les persones titulars del Departament de Salut, del Departament d’Ensenyament i del Departament de Cultura. 
 

2.4 Assisteix també a les reunions de les comissions previstes als apartats anteriors qualsevol altre membre del Govern que no formi part de la comissió quan així s'hagi previst a la convocatòria per raó de les matèries a tractar en l'ordre del dia de la reunió.
 
2.5 La presidència de la Comissió, a proposta de la persona titular del Departament corresponent, pot autoritzar l'assistència a la sessió, amb veu i sense vot, del secretari general i dels secretaris sectorials. Excepcionalment, i pel mateix procediment, es pot autoritzar l'assistència d'altres càrrecs directius del Departament.
 
2.6 Exerceix la secretaria de cadascuna d'aquestes comissions, amb veu però sense vot, la persona titular de la Secretaria del Govern i el secretari o secretària general del Departament la persona titular del qual ostenti la presidència que substitueix el secretari o secretària titular en la seva absència.
 
 
Article 3
Funcions de la Comissió de Govern d'Economia i Ocupació
 
3.1 A la Comissió de Govern d'Economia i Ocupació li corresponen les funcions següents:
 
a) Coordinar l'elaboració i l'execució de directrius i de disposicions en matèria econòmica, d’ocupació i territori i en especial debatre en l'inici de la seva tramitació, les línies bàsiques dels projectes de llei, així com dels decrets d'especials rellevància en l'àmbit propi de la Comissió.
b) Programar les activitats interdepartamentals en matèria de política econòmica, d’ocupació i territori prenent en consideració, si escau, els plans d'actuació abans de sotmetre'ls al Govern per a la seva aprovació.
c) Examinar assumptes d'interès comú dels departaments que la integren.
d) Preparar les reunions del Govern en l'àmbit propi de la Comissió.
 
3.2 Es deleguen en la Comissió de Govern d'Economia i Ocupació, i en l'àmbit dels departaments que en formen part, les següents competències del Govern:
 
a) L'autorització prèvia per a la concessió de subvencions i ajudes, quan per raó de l'import sigui competència del Govern.
b) La resolució d'expedients sancionadors.
c) Els acords d'ocupació urgent dels béns en el procediment d'expropiació i els acords pels quals es reconeix la reversió.
d) L'autorització quan així s'exigeixi per la normativa aplicable, de les operacions de préstec, endeutament i aval, de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat.
e) L'aprovació o l’autorització, segons correspongui, dels convenis i acords de col•laboració als quals fa referència l’article 26.k) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
f) L'autorització per a la celebració i, quan s'escaigui, per a altres actuacions en relació amb els contractes de l'Administració de la Generalitat que, per aplicació de la legislació vigent, requereixin l'aprovació del Govern.
g) La creació, modificació, divisió o extinció d’entitats i organismes públics o privats que depenguin o que hi siguin vinculats i aprovar-ne els estatus, si els acords esmentats no requereixen una llei del Parlament, i d’acord amb la política general del Govern en matèria de sector públic.
h) L'aprovació de tarifes d'empreses públiques.
i) L'adquisició, l'acceptació, la constitució i la cessió d'immobles i de drets reals.
j) Les altres competències que el Govern li delegui expressament, mitjançant acord.
 
Article 4
Funcions de la Comissió de Govern d’Afers Exteriors, Institucionals i Transparència
 
4.1 A la Comissió de Govern d’Afers Exteriors, Institucionals i Transparència li corresponen les funcions següents:
 
a) Coordinar l'elaboració i l'execució de directrius i de disposicions en matèria d’afers exteriors, institucionals i de transparència i en especial debatre en l'inici de la seva tramitació, les línies bàsiques dels projectes de llei, així com dels decrets d'especial rellevància en l'àmbit propi de la Comissió.
b) Programar les activitats interdepartamentals en matèria de política exterior,  institucional i de transparència prenent en consideració, si escau, els plans d'actuació abans de sotmetre'ls al Govern per a la seva aprovació.
c) Examinar assumptes d'interès comú dels departaments que la integren.
d) Preparar les reunions del Govern en l'àmbit propi de la Comissió.
 
4.2 Es deleguen en la Comissió de d’Afers Exteriors, Institucionals i Transparència, i en l'àmbit dels departaments que en formen part, les següents competències del Govern:
 
a) L'autorització prèvia per a la concessió de subvencions i ajudes, quan per raó de l'import sigui competència del Govern.
b) La resolució d'expedients sancionadors.
c) Els acords d'ocupació urgent dels béns en el procediment d'expropiació i els acords pels quals es reconeix la reversió.
d) L'aprovació o l’autorització, segons correspongui, dels convenis i acords de col·laboració als quals fa referència l’article 26.k) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
e) L'aprovació de l'oferta d'ocupació pública.
f) L'establiment de les directrius per a l'aplicació del règim retributiu dels funcionaris, així com l'aprovació d'acords de meses sectorials de negociació.
g) La resolució de procediments disciplinaris que preveu la legislació de la funció pública, quan estigui atribuïda al Govern.
h) La declaració d’interès públic pel desenvolupament d’un altre lloc de treball al sector públic.
i) El reconeixement de les comunitats catalanes a l'exterior.
j) La creació, modificació, divisió o extinció d’entitats i organismes públics o privats que depenguin o que hi siguin vinculats i aprovar-ne els estatus, si els acords esmentats no requereixen una llei del Parlament, i d’acord amb la política general del Govern en matèria de sector públic.
k) L'autorització per a la celebració i, quan s'escaigui, per a altres actuacions en relació amb els contractes de l'Administració de la Generalitat que, per aplicació de la legislació vigent, requereixin l'aprovació del Govern.
l) Les altres competències que el Govern li delegui expressament, mitjançant acord.
 
 
Article 5
Funcions de la Comissió de Govern per a l’Estat del Benestar
 
5.1 A la Comissió de Govern per a l’Estat del Benestar li corresponen les funcions següents:
 
a) Coordinar l'elaboració i l'execució de directrius i de disposicions en matèria de salut, ensenyament i cultura i en especial debatre en l'inici de la seva tramitació, les línies bàsiques dels projectes de llei, així com dels decrets d'especials rellevància en l'àmbit propi de la Comissió.
b) Programar les activitats interdepartamentals en matèria de disposicions en matèria de salut, ensenyament i cultura prenent en consideració, si escau, els plans d'actuació abans de sotmetre'ls al Govern per a la seva aprovació.
c) Examinar assumptes d'interès comú dels departaments que la integren.
d) Preparar les reunions del Govern en l'àmbit propi de la Comissió.
 
5.2 Es deleguen en la Comissió de Govern per a l’Estat del Benestar, i en l'àmbit dels departaments que en formen part, les següents competències del Govern:
 
a) L'autorització prèvia per a la concessió de subvencions i ajudes, quan per raó de l'import sigui competència del Govern.
b) La resolució dels procediments sancionadors.
c) Els acords d'ocupació urgent dels béns en el procediment d'expropiació i els acords pels quals es reconeix la reversió.
d) L'aprovació o l’autorització, segons correspongui, dels convenis i acords de col•laboració als quals fa referència l’article 26.k) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
e) La creació d'equipaments en els àmbits materials de competència d'aquesta Comissió.
f) La declaració de béns culturals d’interès nacional i les declaracions relatives al patrimoni festiu de Catalunya.
g) La creació i supressió de centres educatius
h) La creació, modificació, divisió o extinció d’entitats i organismes públics o privats que depenguin o que hi siguin vinculats i aprovar-ne els estatus, si els acords esmentats no requereixen una llei del Parlament, i d’acord amb la política general del Govern en matèria de sector públic.
i) L'autorització per a la celebració i, quan s'escaigui, per a altres actuacions en relació amb els contractes de l'Administració de la Generalitat que, per aplicació de la legislació vigent, requereixin l'aprovació del Govern.
j) Les altres competències que el Govern li delegui expressament, mitjançant acord.
 
Article 6
Funcionament
 
6.1 Les comissions de Govern es reuneixen convocades per la presidència. La convocatòria anirà acompanyada de l'ordre del dia preparat per la presidència a qui assistirà el/la secretari/ària de la Comissió.
 
6.2 Per a la validesa de les deliberacions i dels acords, cal que hi siguin presents la persona que exerceix la presidència i la meitat més un dels titulars dels departaments convocats.
 
6.3 En cas d'absència del president o presidenta, la presidència de les reunions correspon a la persona titular del Departament que ocupi el primer lloc en l’ordre de prelació protocol·lària.
 
6.4 La presidència de cada comissió podrà establir les normes internes de funcionament.
 
6.5 Els acords de les comissions de Govern han de constar en una acta que ha d'estendre la persona que exerceix la secretaria.
 
6.6 Els membres de les comissions han de guardar secret de les deliberacions o de les opinions i els vots que cadascú hi emet.
 
6.7 Tots els acords de les comissions que preveu aquest Decret que tinguin implicacions pressupostàries o patrimonials, hauran de disposar prèviament de l'informe favorable del Departament d'Economia i Hisenda. En especial, aquesta disposició serà d'aplicació en relació amb actuacions de foment, política d'ocupació i funció pública o signatura de convenis amb d'altres administracions.
 
6.8 Sens perjudici de la necessària notificació als interessats, no serà precís un acte formal d'avocació per part del Govern, quan, per raons d'urgència, sigui sotmès a la seva aprovació un acord que, en els termes d'aquest Decret i per delegació, hauria d'aprovar una comissió.
 
6.9 El president/a de la comissió pot sotmetre al Govern l'aprovació d'aquells assumptes que per la seva naturalesa o transcendència consideri oportú que siguin decidits per aquest òrgan.
 
6.10 Les convocatòries amb els ordres del dia i les actes de les comissions de Govern es traslladaran a tots els membres del Govern i s'acompanyaran a l'ordre del dia de la següent sessió del Govern.
 
6.11 A les convocatòries es farà constar si algun dels assumptes de l'ordre del dia afecta els departaments els titulars dels quals no formen part de la respectiva comissió de Govern.
 
6.12 El suport administratiu a les funcions de la secretaria de les comissions de Govern l'exerceix l'Oficina del Govern.
 
Disposicions finals
 
Primera
Els acords que, per delegació del Govern, siguin sotmesos a les comissions creades per aquest decret, són objecte d’examen i deliberació prèvia del Consell Tècnic, en els termes que preveu l'article 8 del seu Reglament, aprovat pel Decret 413/2011, de 13 de desembre i es tramiten d’acord amb el procediment general establert per a aquest tipus d’iniciatives.
 
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  Notícies relacionades

COMENTARIS fletxa taronja

item
#23
Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU fletxa EL VALLES ORIENTAL UN DE SOL NO PAS DOS
27 de novembre de 2015, 09.09 h

AL POLONIA EL PAGA ARTUR MAS EL PAGA EL GOVERN CATALÀ ... Faran lo quels digui ARTUR MAS Aixis de facil .. AL POLONIA No me agrada FEIEN MILLOR HUMOR LA TRINCA HO EL DOCTOR CAPARROS ... Els Payasos de la TELE .......¿ PER QUE UN DIRECTIU DE TV-3 A DE COBRAR UNA FORTUNA EN EL SEU SOU ? Crec cobra mes quel President de Catalunya cuan JA FAM GANA A Catalunya aixo lo permite el GOVERN CATALÀ JA Pobresa a Catalunya I ELS Directius de TV--3 ... Llegir més


Valora aquest comentari:   votar positiu 1   votar negatiu 4
Respondre comentari replica Comentari inadequat   abus

item
#22
Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU fletxa EL VALLES ORIENTAL UN DE SOL NO PAS DOS
27 de novembre de 2015, 09.01 h

¿ PER QUE NO VOL MARXAR ARTUR MAS ? Cuan el Marxi se soluciona tot el Problema que ara tenin .. SENSE Artur Mas tambe podren tenir President i Govern Català CATALUNYA ANIRA ENDEVANT sense el i sense Jordi Pujol ..JUNTS PEL SI No te cap VICTORIA Ja que Victoria vOL DIR NO DEPENDRA DE NINGU .... JUNTS PEL SI y BARCELONA EN COMU de Ada Calau a Barcelona tenen una cosa en comun QUE NO PODEN GOVERNAR Sense ajuda de altres .. Aixo lo millor es plegar i dir NO... Llegir més


Valora aquest comentari:   votar positiu 1   votar negatiu 3
Respondre comentari replica Comentari inadequat   abus

item
#21
27 de novembre de 2015, 08.51 h

Ahir, al Polònia, la paròdia de com prenen decisions a la CUP, va ser molt divertida.


Cal dir que tots els programes i la gran majoria dels sketchs són divertidíssims.


Quan se'n foten del Rajoy o de la Soraya de Santanoséquè o del Garcia Albiol, o del Rivera, fan pixar de riure.Valora aquest comentari:   votar positiu 3   votar negatiu 1
Respondre comentari replica Comentari inadequat   abus

item
#20
Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU fletxa EL VALLES ORIENTAL UN DE SOL NO PAS DOS
27 de novembre de 2015, 08.50 h

PER Intentar conseguir LA INDEPENDENCIA qui podria ser un greu Problema tindria que MARXAR PLEGAR Voluntariament ques ARTUR MAS El seu temps en politica ja a passat , a habra fet coses bones pero tambe na de moltes de dolentes i molt mal fetes perjudicials . TE EL SELLO DEL 3% Marcado asobre te molts Casos de Corrupció proteje i a protejido a molts corruptes de C.I.U. DE Convergencia A Fet Fortes Retallades Socials MENTRES ALS Rics els Baixaba els i... Llegir més


Valora aquest comentari:   votar positiu 1   votar negatiu 3
Respondre comentari replica Comentari inadequat   abus

item
#19
27 de novembre de 2015, 08.46 h#16 apa, au, no siguis TAN ridícul, Cagarroneses: a hores d'ara qui et penses que ignora que EL TEU PARE VA MORIR A LA "DIVISIÓN AZUL", ajudant a Hitler a envair Rússia? . . . i que la teva mare era "molt amiga" dels que varen tornar amb vida de la Divisiong Assssul . . .


No et pensis que perquè la teva estupidesa congènita t'empenya a insultar els altres amb allò que TU ETS, és a dir, NAZI FILL DE NAZIS, podràs enganyar ningú . . .


Bé potser sí podràs enganyar algú, . . . ... Llegir més


Valora aquest comentari:   votar positiu 0   votar negatiu 0
Respondre comentari replica Comentari inadequat   abus

item
#18
Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU fletxa EL VALLES ORIENTAL UN DE SOL NO PAS DOS
27 de novembre de 2015, 08.43 h

10 ) Aqui al Directa tens al teu Amic el Empresari de FREIXENET Mira tu mateix la noticia si es o no ANTI--CATALÀ ... ANTI--INDEPENDENTISTA si es o no molt Espanyol res Català per lo que ban discutir fa uns dias he RESPECTA A PASA GANA no dirias aixo si pasesis GANA DE VERITAT .. Con pasen moltes Familias Catalanes per culpa de LA CRISIS I FORTES RETALLADES Socials FETES PER EL GOVERN CATALÀ ..ARTUR MAS y tambe fetes per el Govern Espanyol RAJOY ........ Llegir més


Valora aquest comentari:   votar positiu 1   votar negatiu 0
Respondre comentari replica Comentari inadequat   abus

item
#17
27 de novembre de 2015, 08.32 h

#16 filldeputa


Valora aquest comentari:   votar positiu 0   votar negatiu 0
Respondre comentari replica Comentari inadequat   abus

item
#16
Aragoneses Orientales (que hablais en LAPAO o catalanesc), seguid 500 años mas haciendo el imbecil (Joan Sales dixit) fletxa VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (obviamente en TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes)
27 de novembre de 2015, 08.13 h

#15 QUERIDOS NAZIS HOY ES UN GRAN DIA HISTORICO PARA EL PRUSES

HOY HACE DOS MESES DE LAS ELECCIONES REGIONALES CATALANAS EN QUE LOS PARTIDOS SEPARATISTAS OBTUVIERON LA MAYORIA DE ESCAÑOS, PERO NO DE VOTOS.

HOY SE CUMPLEN DOS MESES DE QUE MASS VA MENDIGANDO LA PRESIDENCIA DANDO VERGUENZA AJENA

HOY HACE DOS MESES QUE JUNTS PEL 3% SE LIMITA A PRESIDIR A MASS O A NADIE MAS AUNQUE ESO SIGNIFIQUE REPETIR ELECCIONES.

ESTOY EN SIN VIVIR POR VUESTRA MONTAÑA RUSA EMOCIONAL QUE OS HACE AGOTAR LO... Llegir més


Valora aquest comentari:   votar positiu 0   votar negatiu 1
Respondre comentari replica Comentari inadequat   abus

item
#15
En Capablanca fletxa Serra de l´Obac
27 de novembre de 2015, 01.22 h

Cap a l´autonomia, ja no hi tornarem, perquè el camí l´ha anat desfent el Gobierno de España, els darrers anys. El retorn si s´ha de produir, serà cap a un llimb estrany i és clar, sense cap competència i alhora molt repressiu contra tot el que significa l´empremta catalana. En fi, una baixada als inferns, de llarguíssima estada.


Valora aquest comentari:   votar positiu 2   votar negatiu 0
Respondre comentari replica Comentari inadequat   abus

item
#14
hawaii fletxa bombai
27 de novembre de 2015, 00.40 h

#15 idiota


Valora aquest comentari:   votar positiu 0   votar negatiu 0
Respondre comentari replica Comentari inadequat   abus

5 10 20 tots


publicitatCOMENTA fletxa taronja

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal

publicitat


EDITORIAL fletxa

Del Directe a La República

Després de més d'onze anys d'incansable feina al directe!cat, en aquell llunyà abril de 2007, amb quasi 100.000 entrades registrades i milions de pàgines vistes, ha arribat l'hora de fer un pas ferm i endavant que converteixi ... Llegir-ne més

#xocdetrens fletxa


giny

giny

BLOGS enquestes

Joan Lladonet Joan Lladonet
Ens en sortirem, de traïdors no h’hi ha tants!
Ramon Boixet Ramon Boixet
Hi arribarem !

logo

v1.00 16 abril 2007
v2.00 16 abril 2008
v3.00 19 febrer 2010

Edita: Associació Cultural Nou País i Catmèdia Global
Desenvolupat per Tirabol

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Valenciana

Creative Commons
  • sobre els comentaris
  • Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda en aquest mitjà digital són únicament i exclusiva responsabilitat de la persona o institució que el realitza, i en cap cas serà responsabilitat del mitjà digital directe!cat.